Dansk Skak Union tilbyder, udover muligheden for at blive klub- og enkeltmedlem, også den enkelte skakspiller muligheden for at blive netmedlem.

Netmedlemskabet er for dem som kun ønsker at spille onlineskak, samtidig med at de bliver en del af fællesskabet online og får en tilknytning til danske skakspillere gennem Dansk Skak Unions internetskakklubber.

Som netmedlem kan man deltage i de onlineturneringer Dansk Skak Union arrangerer og som forbund deltager i.

Netmedlemskabet er kun for tidligere medlemmer og nye medlemmer.

Skakspillere som fx ikke har den fornødne tid til klubaftener og holdkampe pga. arbejde, familie eller udlandsophold, kan med fordel blive netmedlemmer og senere når muligheden foreligger, måske vælge klubmedlemskabet til.

Et årligt kontingent til 200 kr. blev vedtaget på det udsatte Delegeretmøde den 19. september 2021.

Ønsker man at blive netmedlem, så sender man sine oplysninger (navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og fødselsdato) til: online@skak.dk.